Vítáme Vás na internetových stránkách naší ambulance a centra onkologické prevence.

Podstatné informace o poskytovaných službách, o spolupracujících zařízeních, kontaktech a objednávání najdete pomocí menu v levé liště.

Smluvní pojišťovny: 211,201,205,207,111

Do odvolání příjímáme nové klientky bez omezení.


Genetické konzultace pro těhotné a konzultace při onemocnění čípku děložního jsou po telefonické či osobní objednávce možné i bez doporučení.


Management kvality, úroveň péče a spokojenost klientů v našem zařízení
dlouhodobě splňuje Směrnice pro pravidla chování organizací v souladu
s ISO 9001:2015,
díky čemuž nám byl udělen
Certifikát jako osvědčení o systému zajišťování kvality v organizaci
v oboru
Provoz nestátního zdravotnického zařízení v rozsahu gynekologie a porodnictví.

MUDr. Peršín Jan - Certifikát ISO MUDr. Peršín Jan - Certifikát ISO