Vítáme Vás na internetových stránkách naší ambulance.

Podstatné informace o poskytovaných službách, o spolupracujících zařízeních, smluvních pojišťovnách, kontaktech a objednávání najdete pomocí menu v levé liště.

Obsah stránek je průběžně aktualizován.


On-line objednávání je v provozu, do budoucna pro Vás chystáme jeho rozšíření na více možných termínů.


Management kvality, úroveň péče a spokojenost klientů v našem zařízení
dlouhodobě splňuje Směrnice pro pravidla chování organizací v souladu
s ISO 9001:2008,
díky čemuž nám byl udělen
Certifikát jako osvědčení o systému zajišťování kvality v organizaci
v oboru
Provoz nestátního zdravotnického zařízení v rozsahu gynekologie a porodnictví.

MUDr. Peršín Jan - Certifikát ISO MUDr. Peršín Jan - Certifikát ISO