UZ certifikáty

Ultrazvuk představuje základní kámen moderní porodnické péče. Je proto nezbytné, aby byli pracovníci řádně vyškoleni a vysoké standardy byly dodržovány i při dalším vzdělávání.
Fetal Medicine Foundation (FMF) ve Velké Británii, ve spolupráci s mezinárodní skupinou expertů, zavedla proces komplexního školení, podpory a vzdělávacích programů pro řádné provedení certifikace a udělení osvědčení o způsobilosti pracovníkům v této oblasti.

Certifikáty a aktuální seznam jejich držitelů:

FMF accredited practitioners »

FMF course attendants »

Certifikát pro možnost vykazování zdravotního výkonu 63415 SUPERKONZILIÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ V PRŮBĚHU PRENATÁLNÍ PÉČE

Certifikát pro možnost vykazování zdravotního výkonu 63415 SUPERKONZILIÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ V PRŮBĚHU PRENATÁLNÍ PÉČE

Aktuální seznam držitelů certifikátu »