Porodnické služby naší ambulance

  • diagnóza těhotenství
  • pravidelné těhotenské prohlídky
  • třístupňový ultrazvukový screening vrozených vývojových vad
  • certifikované konziliární sonografické vyšetření včetně tzv. minormarkerů aneuploidií, používáme moderní vysoce výkonný 4D přístroj s vysokým rozlišením, splňující veškeré parametry pro podrobná konziliární vyšetření
    (digitální barevný 4D UZ přístroj Samsung Medison HS70A)
  • zajištění kompletního genetického vyšetření ve spolupráci se specializovaným pracovištěm
  • rutinně provádíme moderní prvotrimestrální screening vrozených vývojových vad a chromozomálních aberací pod záštitou FMF a prof. Nicolaidese - od 29.5.2010 je kvalita vyšetření potvrzena pravidelným auditem Fetal Medicine Foundation - viz PTM screening
  • možnost fotografií a videozáznamu UZ vyšetření na DVD
  • 4D UZ vyšetření v nejvyšší dostupné kvalitě