Péče poskytovaná v naší ambulanci

 • preventivní péče
 • onkologická prevence
 • expertní kolposkopie
 • léčba gynekologických onemocnění
 • ultrazvuková vyšetření včetně konziliárních a 4D
  (digitální barevný 4D UZ přístroj Medison HERA W 10)
 • konzultace a pomoc při výběru antikoncepce
 • léčba obtíží spojených s obdobím klimakteria
 • konzultace a dispenzarizace při onkologických onemocněních
 • léčba neplodnosti ve spolupráci s centrem asistované reprodukce
 • vyšetření a léčba inkontinence moči včetně urogynekologického vyšetření
  a následného operačního řešení
 • těhotenská poradna
 • spolupráce s lůžkovými zařízeními v případě nutnosti hospitalizace
 • spolupráce s mammologickým pracovištěm
 • diagnostika a léčba onemocnění dětí a dospívajících v plném rozsahu

Zaručujeme profesionální přístup personálu a v případě potřeby plynulou návaznost na zařízení lůžková či potřebná speciální konziliární vyšetření.

Vzhledem ke spolupráci se sanatoriem Sanus a ostatními uvedenými lůžkovými zařízeními jsme schopni řešit veškerá gynekologická onemocnění vyžadující operační intervenci včetně hraničních oborů jako například poruchy kontinence (nechtěný únik moči).